(Tetryk Starszy)

7. POZA SNEM

Więc śnij swój sen jawę
w świadomości lub poza nią
w dobrym przeczuciu lub tęsknocie.
Śnij kolejną realność:

Niepowtarzalny kolor dachów.
Ich układ doskonały
dla wszystkich spadów.
Kominy tkwiące w szczytach
dachówkowych mozaik,
przykryte stożkami blaszanych czapek.
Dymy,
jak lance wbite w niebo,
w bulwiaste obłoki.
Olśnione tarczą słońca
światło w listowiu
toczy z cieniem homeryckie boje.
W szpalerach topól dzielących świat
na nie-szaleństwo i ono właściwe,
jak kawalkady pokutujących dusz
kuzynów Pana Cervantesa.

Dzisiaj nie sposób przymknąć powiek,
bo nawet kiedy się je zaciska,
świat uwikłany w swój wewnętrzny sens
wszystkowidzących oczu nie zamyka,

Ciało w nieładzie. Przerzucone przez łóżko,
które nogami dotyka ziemi.
Sen poza snem
Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •