(Tetryk Starszy)

POSIADY

Wersja audio: PODŚPIEWAJKI

    I
Skąd wynika góralska muzyka, która nas odmyka
Która was odmyka, która nas odmyka, która was odmyka
Hej, że hej, że hej! – Skądże ona jest?
    II
Stąd wynika góralska muzyka – ona nas przenika
Ona was przenika, ona nas przenika, ona was przenika
Tu i tu, i tam – słyszeć chcesz, to stań!
    III
To jest właśnie góralska muzyka, która w nas pomyka
Która w was pomyka, która w nas pomyka, która w was pomyka
Tu i tu, i tam – siednij, albo stań…
    IV
Gdzież umyka góralska muzyka, kiedy w nas zanika
Kiedy w was zanika, kiedy w nas zanika, kiedy w was zanika
Hen, że hen, że hen! - Gdzie ją morzy sen…

– No i skąd wyniko góralska muzyko, która nas odmyko

– Hej, że hej, że hej! – Skądsi ona jest

– Ano stąd…

2014

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •