(Tetryk Starszy)

WYKAZ NOWYCH DRÓG I WARIANTÓW 1965–2010

Zestawiłem tu, w porządku chronologicznym, informacje na temat nowych dróg i wariantów, w których przejściu uczestniczyłem.

Oto lista skrótów nazw przewodników i innych publikacji, w których znalazły się informacje, to znaczy opisy lub rysunki schematyczne, dotyczące wspomnianych przejść:

 • WC – Władysław Cywiński, "Tatry"
 • GW – "Najciekawsze wspinaczki skalne Tatr Polskich" pod redakcją Grzegorza Głazka i Ziemowita Wirskiego
 • BUKA nr... - Biuletyn Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego
 • A/0 - A/Zero – Biuletyn Informacyjno-Propagandowy KW Warszawa
 • str – strona autorska
 • 1965

  NOSAL - Lewym skrajem zach. ściany, płytką depresją bezpośrednio na prawo od skrajnego lewego filara: (?) przejście - ze Stanisławem Kruszewskim (prowadził), w lipcu (miejsce V, przewieszka).

  1967

  CZUBA NAD KARBEM (KOŚCIELEC)

  K67 – KOŚCIELEC - od wsch. wariant przez „Żółte Spaszty” - z 1967 r.

  KOŚCIELEC - Od wschodu (drugim żebrem od Karbu). Wariant – przez tzw. „Żółte Spaszty”: I przejście - z Ryszardem Malczykiem (prowadził pierwszy wyciąg) - 9 kwietnia, trudności V. (Inf. WC) ->str ->K67

  1968

  KW68 – KOZI WIERCH - przez zach. płyty tzw. Koziego Muru - z 1968 r.

  KOZI WIERCH - Ukośnie w lewo zachodnimi płytami tzw. Koziego Muru: (?) przejście – z Romanem Sawiczem oraz (?) Michałem Jarocińskim i (?) Piotrem Rachtanem, na przełomie czerwca i lipca, trudności III. (Inf. WC) ->str ->KW68

  1969

  CUBRYNA - Prawą częścią pn.–zach. ściany, kominem (z Zadniej Galerii Cubryńskiej): I przejście - z Dariuszem Naszyńskim („Brąchaczem”) – 24 lipca, trudności IV. GW, WC t. 8

  KOCIOŁ KAZALNICY - Pn.-wsch. ścianą Kotła - Nowy wariant do Drogi Berbeki i Gryczyńskiego – trawnikami nad pierwszym spiętrzeniem do ich najwyższego punktu. Stąd depresją wprost pod kluczowe zacięcie drogi*: I przejście - z Witoldem Sieradzkim (prowadził) – w sierpniu, trudności V-. (*) odcinek ten powtórzony w 1974 roku w ramach Kombinacji Czeczko-Łoziński, w opisie opublikowanym w TATERNIKU 1/75 s.35 oceniono jako V+ H2 (!). W GW - s.39 – jest tożsamy z wyciągiem 6 na drodze 4.

  MNICH - Wsch. ścianą - Nowy wariant od półek – kilka metrów na lewo do Drogi Łapińskiego i Paszuchy , wprost podciętą ścianką i przewinięcie na trójkątną płytę, którą pod wyraźną rysę (próba jej przejścia zakończyła się odwrotem prowadzącego). Tu możliwość trawersu w prawo do wspomnianej drogi (obecnie trawers ten, w odwrotnym kierunku, powszechnie używany jest jako najłatwiejszy sposób podejścia pod rysę): z Witoldem Sieradzkim, w sierpniu, trudności VI+.

  1970

  CZGC70 – CUBRYNA - lewą częścią pn.-zach. ściany z Zadniej Galerii Cubryńskiej - drogi z lat 1970-2003

  CUBRYNA - Lewą częścią pn.-zach. ściany, zacięciami (z Z.G.C.): I przejście - ze Sławomirem Andrzejewskim(prowadził dolne zacięcie) i Dariuszem Naszyńskim – 14 sierpnia, trudności V. WC t.8, GW, A/0 2(6)2003. ->str ->CZGC70

  MNICH - Wsch. ścianą - Nowy wariant – rysą - do połączenia z Drogą Fereński-Uchmański (trójkątną płytkę pod początkiem rysy osiągnięto omijając podciętą ściankę zanikającym pęknięciem z lewej strony): I przejście – z Markiem Zygmańskim, we wrześniu, trudności A2.

  1971

  MNICH - Zach. ścianą progu nad Zadnim Mnichowym Stawkiem - Wariant przełamującym się w połowie zacięciem (zwróconym w pr. stronę): (?) przejście – z Maciejem Skierskim, w sierpniu, trudności V.

  SZPIGLASOWY WIERCH - Pd.–wsch. ścianą - Nowa droga środkową częścią ściany: I przejście – z Elżbietą Wierzbicką i Markiem Nowickim, 30 sierpnia, trudności V+ 2 razy A0. GW.

  MNISZEK - Warianty prawą częścią wsch. ściany (na raty):

 • Wariant - od półki na Direttissimie (pod załupą) płytą ukośnie w prawo do rysy. Stąd trawers do Kantu Gierycha: z Elżbietą Jatowt, w sierpniu, trudności III/IV.
 • Wariant – jak wyżej, płytą ukośnie w prawo do rysy. Stąd rysą w lewo do Direttissimy: z Michałem Różyczką, w sierpniu, trudności VI H2.
 • Wariant – przez okap „ŚMGŁO” na trawniki (po podejściu załupą Direttissimy): z Krzysztofem Łozińskim, 4 września, trudności H2/H3 (zawieszona jedynka).
 • • Wariant – nad „ŚMIGŁEM” (po zjeździe z W.M.P.) – z trawników lewym zacięciem do kazalniczki i trawers w prawo do Kantu Gierycha: z Krzysztofem Łozińskim, 20 września, trudności V+ H1. GW.

  1972

  MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT WIELKI - Ścianą czołową pn.-wsch. grzędy, przez tzw. „Czarne Zacięcie” (na raty): I wejście - z Krzysztofem Łozińskim, w sierpniu, trudności V H1. GW.

  CT72 – CIEMNOSMRECZYŃSKA TURNIA – od pd.-zach. - drogi z lat 1972 i 1973
  CIEMNOSMRECZYŃSKA TURNIA - Pd.-zach. ścianą. Przez bloki „Y”: I przejście – z Małgorzatą Domańską i Janem Wolfem, 3 września, OS, trudności V. ->str ->CT72

  1973

  ŚWISTOWA CZUBA - Prawym skrajem pn. ściany, zachodem 50 m w lewo i przez komin ze spękanym blokiem: (?) przejście – z Krzysztofem Kleczkowskim, 29 czerwca, trudności IV. (Inf. WC).

  CIEMNOSMRECZYŃSKA TURNIA - Pd.-zach. ścianą, przez kominek: I przejście – z Krzysztofem Kleczkowskim i Krzysztofem Łozińskim, 17 lipca* , trudności IV. ->str (*) w przewodniku Władysława Cywińskiego TATRY tom 8 podano błędnie 1972 r.

  MŁYNARZOWE WIDŁA - Prawą częścią pd.-wsch. ściany (na raty – po biwaku wytrawersowanie spod szczytowego spiętrzenia na prawy filar, a po dwóch dniach wtrawersowanie): I przejście – z Krzysztofem Łozińskim, w sierpniu, OS, trudności V i wyżej V+ H2. ->str

  1975

  KC75 – KOZIE CZUBY – lewą częścią pd.-zach. ściany – z 1975 r.

  KOZIE CZUBY - Lewą częścią pd.-zach. ściany (na zachodni wierzchołek): I przejście – z Mariuszem Korasem i Wiesławem Krajewskim, 5 lipca, OS, trudności IV/V. Rysunek przedstawiający przebieg tej drogi (zwłaszcza zaś jego oznaczenia) , ukazał się w TATERNIKU (nr ?) bez uzgodnienia ze mną dokonanych przez redakcję ingerencji. ->str ->KC75

  MŁYNARZOWE WIDŁA - Wariant łączący drogi: Plszka oraz prawą częścią pd.-wsch. ściany (wprost pod okapik z lustrem i w prawo na półkę pod ścianką z wymyciami): I przejście - z Wojciechem Popławskim, w lipcu, OS, trudności V. ->str

  MŁYNARZOWE WIDŁA - Warianty środkową częścią pd.-wsch. ściany: I przejście – z Michałem Nanowskim i Michałem Wroczyńskim, w sierpniu, RP/OS, trudności V. -> str

  1976

  RUMANOWY SZCZYT - Wariant do drogi Bakosza i Petrika prawą częścią wsch. ściany, prowadzący na prawo od niej (klasycznie) pod komin (ok. 150 m): I przejście – z Michałem Nanowskim, w sierpniu, OS, trudności V+. (Inf. WC)

  1980

  KAZALNICA MIĘGUSZOWIECKA - Wariant do Drogi Momatiuka i tow. na pn.-wsch. ścianie, ominięcie Różowego Zacięcia „po wymyciach” z prawej: I przejście – z Michałem Wroczyńskim, w sierpniu, OS, trudności V-.

  1981

  MAŁY MŁYNARZ - Nowa droga pn.-wsch. ścianą głównego wierzchołka: I przejście – z Krzysztofem Pilawskim i Krzysztofem Żukowskim, 7 sierpnia, OS, trudności V-. WC t.6.

  1984

  KOCIOŁ KAZALNICY - Wariant przez dolne spiętrzenie pn.-wsch. ściany Kotła, przez załupę z lustrem, do Drogi Długosza i Popki: I przejście – z Januszem Ryszewskim, w sierpniu, OS, trudności V/V+. GW - wyciągi 1 i 2 drogi 4.

  1985

  KOCIOŁ KAZALNICY - Nowa droga pn.-wsch. ścianą progu Kotła: I przejście – z Arturem Sułowskim, 15 lipca, RP/OS, trudności VI-. GW droga 4.

  BUCZYNOWA STRAŻNICA - Wschodnią ścianą, spod Komina Pokutników długą skośną rampą w prawo, a dalej połogą depresją: (?) przejście – z Krzysztofem Wróblem, w sierpniu, trudności III. ->str

  BUCZYNOWA STRAŻNICA - Wschodnią ścianą, wariant do rampy*: I przejście – z Grzegorzem Karpińskim, w sierpniu, trudności IV. ->str (*) miało to miejsce w trakcie próby przejścia drogi „Senne Marzenie”. Pokonano jeszcze dwa wyciągi (OS), czyli zasadnicze trudności drogi – kluczowy wyciąg zdążył przejść tylko prowadzący Grzegorz. Niestety gwałtowna burza zmusiła nas do wycofania się zjazdami.

  MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT WIELKI - Nowa droga na ścianie czołowej pn.-wsch. grzędy („Psia Krewka”): I przejście – z Arturem Sułowskim, 26 sierpnia, OS, trudności VI. GW.

  BUCZYNOWA STRAŻNICA - Nowa droga wschodnią ścianą („Senne Marzenie”): I przejście – z Bożeną Trzopek i Łukaszem Krzyżanowskim, 1 września, RP/OS, trudności VI-. ->str

  CUBRYNA - Lewą częścią pn.-zach. ściany, tzw. ”pęknięciem w płycie”: I przejście – z Piotrem Dębskim, 20 września, OS, trudności V. GW, WC t.8. ->str ->CZGC70

  CUBRYNA - Wariant „ płytową depresją” od turniczki na drodze zacięciami: I przejście – z Dorotą Firyn, 23 września, OS, trudności V. GW, WC t.8. ->str ->CZGC70

  1986

  CUBRYNA - Nowa droga lewą częścią pn.-wsch. ściany tzw. LILIOWEJ KAZALNICY ( przez płytę z ryskami, do charakterystycznego prostokątnego zacięcia): I przejście – z Jarosławem Cyrankiewiczem, 4 sierpnia, OS, trudności V+. WC t.8, BUKA 10.

  CUBRYNA - Nowa droga lewą częścią ściany – jak powyżej – ale bezpośrednio na prawo od drogi do prostokątnego zacięcia: I przejscie – z Janem Wolfem, 16 sierpnia, OS, trudności VI-. WC t.8, BUKA 10.

  1987

  KAZALNICA MIĘGUSZOWIECKA - Kombinacja wariantów na pn.-wsch. ścianie - z nowymi wyciągami - tzw. „Kabaret Starszych Panów”*: I przejście – ze Zbigniewem Kacugą, 15 lipca, OS/RP, trudności VI. GW. (*) niestety kombinacja ta fragmentami (pierwsze zacięcie) zarasta trawą (obserwacja z 2007 roku).

  ZM87 – ŻABI MNICH zachodnią ścianą - „RUDA” – z 1987 r.

  ŻABI MNICH - Nowa droga zachodnią ścianą niższego wierzchołka, bezpośrednio na prawo od drogi Wilczkowskiego – „Ruda” : I przejście – z Moniką Niedbalską, 4 września, OS, trudności VI-. GW. ->str ->ŻM87

  1988

  CUBRYNA - Pn.-zach. ścianą, wariant do tzw. ”Prawego Długosza”*: I przejście – z Barbarą Tarnawską, 12 sierpnia, trudności III. (*) WC t. 8 s.101, droga 63 ”Prawy Długosz” - z 4 stanowiska prowadzi „wprost w górę 10-metrową rysą” - natomiast nasz wariant wiedzie z 4 stanowiska skośnie w lewo, wyciągiem przez charakterystyczną „płytę z lustrem” (w przewodniku WC na rys. 33 nie wiem skąd w jej miejsce jest „rysa z lustrem”?).

  1990

  MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT WIELKI - Lewym skrajem wschodniej ściany: I przejście – z Arkadiuszem Kubickim (przeprowadził kluczowy wyciąg), w sierpniu, OS, trudności VI.

  1992

  KAZALNICA MIĘGUSZOWIECKA - Kombinacja wariantów na pn.-wsch. ścianie – z nowymi fragmentami – tzw. „Promenada”: I przejście – z Joanną i Janem Wolfami, 7 sierpnia, RP/OS, trudności VI+. -> str

  1993

  CUBRYNA - Lewą częścią pn.-zach. ściany, przez tzw.”Śliczne Zacięcie”: I przejście – z Jakubem Radlińskim, 17 sierpnia, OS, trudności V+/VI-. WC t.8. ->str ->CZGC70

  2003

  ZADNI MNICH - Pd.-zach. ścianą – „ryską”: (?) przejście – z Teresą Włodarską, w sierpniu, RP, trudności VI. A/0 nr.6.

  ZADNI MNICH - Pd.-zach. ścianą – „Jeszcze Trzeszczę”: I przejście - z Maciejem Jaroszem, w sierpniu, RP, po osadzeniu haków ze zjazdu, trudności VII/VII+*. A/0 nr.6. (*) mimo ukruszenia się „trzeszczącego” chwytu trudności zapewne podobne.

  CUBRYNA - Lewą częścią pn.-zach. ściany, przez tzw. „Załupkę Teresy” (z Z.G.C.): I przejście – z Teresą Włodarską, 13 sierpnia, OS, VII-. ->str ->CZGC70

  2004

  KAZALNICA MIĘGUSZOWIECKA - Wariant do kombinacji na pn.-wsch. filarze, przez tzw. „Trawers Tetryków”: I przejście – z Mieczysławem Prószyńskim*, 19 sierpnia, trudności VI A0(6 razy). ->str (*) poziomy trawers pokonał czysto klasycznie (co prawda idąc na drugiego, ale kluczowy odcinek niewidoczny jest ze stanowiska),trudności ok. VII (?).

  2005

  MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT WIELKI - Nowa droga na wschodniej ścianie - „Bez Jedynek Ani Róż”: I przejście – z Piotrem Amsterdamskim i Jakubem Radziejowskim (przeprowadził kluczowy wyciąg), 30 sierpnia, OS, trudności VI. ->str

  2006

  „**” - Lewą częścią pn.-wsch. ściany – „Wyrypa” (zapewne pierwsza droga na ścianie): I przejście – z Teresą Włodarską i Tadeuszem Targalskim, 16 lipca, OS, trudności V. (**) nazwa stanowi zagadkę, do której rozwikłania może prowadzić lektura dwóch tekstów – „WYRYPA” i „FILAR TETRYKÓW” -> str

  CUBRYNA - Środkiem pn.-zach. ściany (z Z.G.C.): I przejście – z Mirosławem Koprowskim i Markiem Meszyńskim (prowadził kluczowe wyciągi), 27 lipca, OS, trudności VI. ->str

  MNICH - Kombinacja wariantów na wschodniej ścianie – „HoWaŁaPa”* (zapewne nowy fragment - ten do „Trawnika Starosty”): I przejście – z Mirosławem Koprowskim i Markiem Krysztofowiczem, 24 sierpnia, RK, trudności VII-. (*) tekst i rysunek -> str

  2007

  KOPA NAD WROTAMI - Lewą częścią pn.-wsch. ściany – „Wrota Nad Kopami”: I przejście – z Mirosławem Koprowskim (prowadził kluczowy fragment) i Arkadiuszem Kubickim, 19 lipca, trudności VI+ A0 (4 punkty). BUKA 10.

  KOPA NAD WROTAMI - Prawą częścią pn.-wsch. ściany – przez „Zacięcie Dobrusi”: I przejście – z Dobrosławą Hobrzańską i Mirosławem Koprowskim, 29 sierpnia, trudności V. BUKA 10.

  CUBRYNA - Nowa droga lewą częścią pn.-wsch. ściany tzw. LILIOWEJ KAZALNICY – „Szyszkówka”: I przejście – Mirosław Koprowski (prowadził kluczowy wyciąg) i Arkadiusz Kubicki, 22 lipca, trudności VII- (1 AF). BUKA 10.

  CUBRYNA - Nowe warianty w lewej części pn.-wsch. ścianie (j.w.) – „Między Nami”: I przejście – z Mirosławem Koprowskim Prowadził), 24 sierpnia, OS, trudności VI+. BUKA 10.

  CUBRYNA - Oraz wariant – łącznik- do rysy na „Szyszkówce”, w obie strony, OS, VI. BUKA 10.

  „**” - Prawym ograniczeniem pn.-wsch. ściany – „Filar Tetryków”: I przejście – z Mieczysławem Prószyńskim, 16 sierpnia, OS, trudności III. (**) nazwa stanowi zagadkę, do której wyjaśnienia może prowadzić lektura tekstu „FILAR TETRYKÓW” ->str

  CIEMNOSMRECZYŃSKA TURNIA - Prawą częścią pn.-wsch. ściany – „Darok”: I przejście – z Bożeną Kaczyńską i Mirosławem Koprowskim (prowadził kluczowy wyciąg), 19 sierpnia, OS, trudności VI+. BUKA 10.

  2008

  SKRAJNA PUSTA TURNIA - Środkową częścią zachodniej ściany – „Mimochodem”: I przejście – z Mirosławem Koprowskim (prowadził wszystkie trudności), 6 sierpnia, OS, trudności VI-. ->str

  Drogi z lat 1986-2008 na CUBRYNIE, pn.-wsch. ścianą, tzw. LILIOWEJ KAZALNICY:
  1 – „SZYSZKÓWKA” VII- 2007; 2 – „MIĘDZY NAMI” VI 2007; 3 – „CYRAN” V+ 1986; 4 – „WOLF” VI- 1986; 5 – „SZAŁAN” V+ 1979; 6 – „PIKNIK” VI 2008
  CLK08 – CUBRYNA – pn.-wsch. ścianą Liliowej Kazalnicy – „PIKNIK” – z 2008 r.

  CUBRYNA - Lewą częścią pn.-wsch. ściany tzw. LILIOWEJ KAZALNICY – „Piknik”: I przejście – z Wojciechem Jedlińskim i Mirosławem Koprowskim (prowadził całość), 23 sierpnia, OS, trudności VI. ->str ->CLK08

  KOPA SPADOWA - Wariant omijający z prawej strony kruche miejsce na Drodze Skłodowskiego: (?) przejście – z Mirosławem Koprowskim, 27 sierpnia, OS, trudności VI. ->str

  2009

  KOPA SPADOWA - Nowa kombinacja na zachodniej ścianie (czołowej) - z niewielkim nowym fragmentem – „Vade Mecum” : I przejście – z Mirosławem Koprowskim (prowadził) i Janem Nawieśniakiem, 8 sierpnia, RP/OS, V/V+. ->str

  KAZALNICA MIĘGUSZOWIECKA - Kombinacja wariantów ukosem poprzez pn.-wsch. ścianę na Siodełko w Filarze – „Prawie Po Trawie”: przejście z Janem Nawieśniakiem i Marcinem Zembalem, 17 sierpnia, RP, trudności IV. ->str

  2010

  KNW10 – KOPA NAD WROTAMI – środkową częścią pn.-wsch. ściany – „LELUM POLELUM” – z 2010 r.

  KOPA NAD WROTAMI - Środkową częścią pn.-wsch. ściany –„Lelum Polelum”: I przejście – z Mirosławem Koprowskim (prowadził), 11 sierpnia, OS, trudności IV. ->str ->KNW10

  Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
  Debiut online: 2007-02-15
  Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •