(Tetryk Starszy)

DESZCZE 3 MAJA*

Czy to nie pora
I nie czas wreszcie
Byśmy jak dzieci pośród mgły
Przestali pytać wciąż i jeszcze
Nie rozpoznając
Kto to
Ty

Lej lej deszczu lej
Lej majowy*
Zmyj nam głowy
A dusze animuszem
Zlej nam deszczu
Lej nam lej

Chyba już pora
I czas by wreszcie
Obłaskawiły nas deszczu łzy
By nie pytając wciąż i jeszcze
Byśmy wiedzieli
Że to
Ty


* dopuszcza się też inne dni. A nawet miesiące

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •