(Tetryk Starszy)

M-ŁODZIANKA

Bardzo mnie to nic nie obchodzi
Nic nie obchodzi mnie
Udać mam się do miasta Łodzi
Udać się czy też nie
Nawet jeśli mi to zaszkodzi
Zaszkodzi albo nie
Bardzo mnie to nic nie obchodzi
Nic nie obchodzi mnie
He He

Dodać tutaj też nie zaszkodzi
Zaszkodzi albo nie
Nie musimy zaraz do Łodzi
Albo też nie wiem gdzie
Nie możemy zawsze być młodzi
Zaś piękni… czemu nie
Nawet gdy nas to nie obchodzi
Chociaż obchodzić chce
Nie?

Bardzo mnie to nic nie obchodzi
Nic nie obchodzi mnie
Udać mam się do miasta Łodzi
Udać się czy też nie
Bardzo z tego nic nie wychodzi
Ani wychodzić chce
Kiedy mnie to nic nie obchodzi
Chociaż obchodzi mnie

Luty 2018

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •