(Tetryk Starszy)

PIOSENKA DLA DOBRUSI

Przebiegamy na skraju snu i pragnienia
Hen po niebie
Westchnienia wiatrem uniesione
Zagubione w powietrza chłód i spiekotę
Płatki słońca
Promyki umyślone sobie (bis)

I ja, i ty gonimy sny
Zachody gwiazd i wschody
To ja, to ty, a kto nas śni
We śnie, co taki dobry
Jest we śnie, co dobry jest

I ja, i ty gonimy sny
Zachody gwiazd i wschody
To ja, to ty, a kto nas śni
We śnie, co zawsze młody
Jest we śnie, co młody jest

Przebiegamy do kresu dnia
Co odmieni mnie i ciebie
Zamieni w jedno utęsknienie
Zatopione jak w morzu sól
Jak roztopy z gór płynące
W strumyki biegnące ku sobie (bis)

I ja, i ty łowimy sny
Zachody gwiazd i wschody
To ja, to ty, a kto nas śni
We śnie, co taki dobry
Jest we śnie, co dobry jest
I ja, i ty łowimy sny
Zachody gwiazd i wschody
To ja, to ty, a kto nas śni
We śnie, co zawsze młody
Jest we śnie, co zawsze jest

Przemijamy
Na skraju snu i spełnienia
Obok siebie
Wspomnienia kwiaty zasuszone
Zasłuchane w muzyki ślad
Do odlotu wciąż niegotowe
Drobiny umyślone sobie (bis)

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •