(Tetryk Starszy)

PRZEJŚCIE

Tyle wiadomości
Informacji
Faktów
Danych

Komentarzy
Wiedzy
Rozumienia
Prawd
tyle

A choćby
bladego pojęcia
Ile

Wobec przejścia
z życia do życia
milknę

Wielkanoc 20 kwietnia 2014

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •