(Tetryk Starszy)

AUDIO: KIEDY GÓRY ODEJDĄ

Gra i śpiewa do własnej melodii: Zbyszek Okrasiński

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •