(Tetryk Starszy)

PSALM WYCHYLONY

Wychylone
Ku niebu wędrujące
Góry
Na wskroś chmur kroczące
Hen ku temu
Który łączy wszelkie wątki
Kiedy je wikłamy
Jego tchnienia
W łagodnym powiewie
Czekamy

Sławmy po górach
Po dolinach głośmy
Po burzy słońce
Po smutku radości

Po nocy znowu
Jasny dzień nastanie
Ten co nas stworzył
Jest umiłowaniem

Sławmy w dolinach
I po górach głośmy
Jest ten co wiedzie nas
Z mroku ku radości

Głośmy po górach
Wzywajmy w dolinach
Imienia w którym
Zło się nas nie ima

Choć niepojęty
Jednak spotykany
Choć nieobjęty
Przecież dotykany

Naszą modlitwą
Ufnie przyzywany
W lekkim powiewie
Pochyl się nad nami

lipiec 2018

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •