(Tetryk Starszy)

MNIEMANIE

„Myślę, więc jestem”
Mniemam, że jestem
Nie całkiem próżnym
Myślenia gestem

Jestem, więc myślę
Mniemam, bo jestem
Choćby drobnego
Pożytku testem

Ostrożnym warto
Być, gdy się mniema
Zmienię szyk sylab
I już – mnie nie ma…

7 stycznia 2019

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •