(Tetryk Starszy)

NA MARGINESIE

W czasopiśmie "Góry i Alpinizm”, w numerze 98 (2/2004) na stronie 12, przeczytałem jakoby Krzysztof Łoziński "się ze mną pogodził" i że rzekomo "wyjaśniliśmy sobie"... Niestety, byłem i nadal jestem odmiennego zdania.

Jednak nic straconego... Można zacząć od sprostowania w Taterniku, że rysunek zamieszczony w numerze 1/1975 tego pisma, na stronie 35, nie do końca prawdziwie obrazuje przejście ściany Kotła Kazalnicy z lata 1974*, i od podania pominiętego autora pierwszego przejścia uskoku (był nim Bogdan Zalega). Nadal do tego namawiam.

Jan Hobrzański
26 czerwca 2007

* «Pierwszy uskok przeszliśmy dużo łatwiejszym wariantem, niż w czasie pierwszej, listopadowej, próby » (Krzysztof Łoziński „Ślady na śniegu”, strona 175).
Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •