(Tetryk Starszy)

DROGA "VADE MECUM"

W zeszłym roku (27 sierpnia 2008) zrobiliśmy z Mirkiem Koprowskim „Szyszką” nowy wariant, który omijał (VI/VI+) odpęknięte bloczki na Drodze Skłodowskiego (do ryski z vałką, skośnie w prawo i kantem pod przewieszkę, skąd przewinięcie w lewo).

Kiedyś (ok. 1980?) kończyłem „Milicjantów” całkiem z lewej strony wbijając zbawienny hak pionowo w stopień.

Pozostało połączyć te warianty możliwie najłatwiej. Tak powstała kombinacja warta polecenia, w pokonaniu której nie przeszkadzają nawet korki na sąsiednich drogach. Wszystkie użyte haki pozostawiliśmy. A nazwa VADE MECUM to po łacinie tyle, co zaproszenie PÓJDŻ ZA MNĄ!.

• I przejście: Mirosław Koprowski, Jan Nawieśniak i Jan Hobrzański, 08 sierpnia 2009
• II przejście: Dorota Kościańczyk i Tomasz Burdzanowski, 09 sierpnia 2009

Schemat drogi Vade Mecum na Kopie Spadowej.
To chyba najłatwiejszy (V/V+) sposób przejścia ściany Kopy Spadowej „po skale”

Schemat w wersji A4

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •