(Tetryk Starszy)

GANGRENA WYBIÓRCZA

Tym mianem określany jest popularny syndrom chorobowy. Ogólnie biorąc istota syndromu polega na tym, iż diagnozujący patologię przyjmuje, że sam jest zdrów – natomiast chorobie podlega ten, kogo on wybierze, kogo on wskaże.

Nie jest to jednostka chorobowa nowa. Była diagnozowana już wcześniej. Przypadki falowego jej nasilania notowano w XX wieku. Przez specjalistów radzieckich ta jednostka chorobowa nazywana była „schizofrenią bezobjawową”, którą diagnozowano wobec osób nieakceptujących sowieckiego systemu.

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •