(Tetryk Starszy)

11. NIEBO

Niebo
jak wypiętrzona przestrzeń
po skraj koloru dnia
jak przepaść
jest oranżowym chłodem

Kiedy dosięga głów
po wystromionych cieniach
po szybującym blasku
pofalowany wiatr

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •