(Tetryk Starszy)

LAUR(..) 2007*

(wesja okrojona)

Czasem sobie żyjemy,
czasem dokazujemy...
(...
...
...)*

I tyle czasu mamy
- aż z czasem... (...)*


(...)* ingerencja Nadawcy –
pozostawmy w 2007 roku trochę miejsca
na domysły... (i TAJEMNICĘ)

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •