(Tetryk Starszy)

ZAWROTNE

Zawrotne są
Psalmy nieba...
A chmury
nie fałszują.
O szerokości Serca,
O głębokości Pragnień...
Brzmi
cała studnia nieba.
Nikt
tego nie wymyślił
Bo Jeden Jest
i nie ma innego.
To Jego
Wielkiej Tęsknoty
za nami
słuchają
nasze zadziwienia

09 sierpnia 2006
Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •