(Tetryk Starszy)

12. X X X

Przebiegamy
na skraju snu
i pragnienia
hen po niebie
westchnienia wiatrem uniesione

Zagubione
w powietrza chłód i spiekotę
płatki słońca
promyki
umyślone sobie

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •