(Tetryk Starszy)

LOT: ANEKS

Tekst pod tytułem LOT miał być grą słów:

Człowiek – pomimo ludzkich aspiracji – jest nielotem. Nasz ptak, trzewikodziób – mimo osobliwego wyglądu – jednak lata.

Biblijny Lot – dzięki posłuszeństwu aniołom – uniknął zagłady. Niejako odfrunął z Sodomy. Jego żona – nie.

Wygląda na to, że problem powraca – czas nagli – skrzydeł brak. Liście zbierają się do odlotu.

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •