(Tetryk Starszy)

WNIEBOWSTĄPIENIE

Próbuję wtopić się
przyłączyć
do śpiewu ptaków
który wirując przycicha
znowu wzbiera
wybucha
i szybuje
wniebowstępując
coraz to wyżej
wyżej

28 maja 2017

Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •