(Tetryk Starszy)

SCHODZĄC

Dokąd tylko sięga przestrzeń
I gdziekolwiek światło gości
Tam jesteśmy.. jesteśmy ... w ciemności

Przychodzimy gdy zapada zmrok
Niewidzialne cienie naszych rąk
Przynosimy wam smutny uśmiech spośród gwiazd
Za dalekie ciepło naszych stron
Przychodzimy nie wiadomo skąd
Niewidzialne ciepło naszych rąk
Tylko ono trwa (wśród was)
Nim wrócimy znów do gwiazd
W za dalekie światło naszych stron

Wyglądacie nocą nas
Meteorów krótki blask
Tylko mgnienie oczu ciepła ślad (bis)
Dla przechodniów pośród gwiazd (bis)

Przychodzimy pośród waszych snów
Nie znajdziecie śladu naszych dróg
Nie szukajcie nas, póki życie tętni w was (bis)
Póki płynie nieskończony czas (bis)

Dokąd tylko...
1980--1990
Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •