(Tetryk Starszy)

PIOSENKA O CISZY

Dla Bożeny

A gdybyś nie był
Jakże miałbym być
Gdybyś nie istniał
Skąd bym miał się wziąć
Radości nie znając
Skąd brałbym śmiech
I skąd w głębinie mroku
Słychać śpiew

Kiedy tylko znajdę taką chwilę
Miejsce
Chociaż mrok by mnie przenikał
Aż do cna
Wtedy odnajdę ciszę
Taką jak serce
Ona mnie wypełnia
Ona we mnie gra

A gdybyś nie był
Cóż miałbym śnić
Gdybyś nie dotknął
Skąd bym wziął świat
Gdybyś mnie nie znał
Gdzież miałbym iść
Szukać odnaleźć
Kogo w sercu mam

13 marca 2010
Ostatnie zmiany w witrynie: 2023-11-30
Debiut online: 2007-02-15
Copyright © Jan Hobrzański 2007–2023 •